Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ukázka z referátu Národní hospodářství

... 5. Stavební zajišťuje obyvatelstvo před nepříznivými klimatickými vlivy. Architektonicky dotváří životní prostředí.
6. Velkoobchod, maloobchod a služby pro domácnost zabezpečuje rozdělování a směnu prostřednictvím obchodních firem.
7. Hotely a restaurace nejsou u nás samostatným odvětvím. V našem národním hospodářství se uplatňuje širší pojem, společné stravování, které je součástí obchodu.
8. Doprava, skladové hospodářství a spoje Doprava zabezpečuje přepravu osob, materiálu a prostředků.
9. Finanční služby představují odvětví, které prostřednictvím bank a dalších peněžních ústavu zajišťuje operace s peněžními prostředky. Banky provádějí ukládání, úschovu a půjčování peněz.
10. Státní správa a obrana funguje ze státního rozpočtu. Do státní komory řadíme obě komory parlamentu, vládu s ministerstvy, policii, soudy a další. Obranu představuje především armáda.
11. Vzdělání je to soustava škol základních, středních a vysokých. Úroveň vzdělání vyjadřuje vyspělost společnosti.
12. Zdravotní a sociální služby zabezpečují obyvatelstvo v nemoci, stáří a tíživých sociálních situacích.
Sektory národního hospodářství:
Seskupením hospodářských odvětví na základě podobných znaků vznikají hospodářské sektory.
1. Primární sektor představuje prvovýrobu tj. zemědělství, lov a lesnictví, rybolov a těžební průmysl.
2. Sekundární sektor obsahuje zpracovatelský průmysl, výrobu a rozvod elektřiny a plynu, zásobování vodou, stavebnictví.
3. Terciální sektor zahrnuje služby výrobě a obyvatelstvu. Jsou to zejména doprava finanční služby, hotely a restaurace atd.

Celý referát Národní hospodářství

 

Ekonomie referáty

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

zdravotní politka

(František, 10. 6. 2009 16:37)

ahojte lidičky, nevíte nějaké odkazy na zdravotní politku ? Děkuji moc :-)